שלום אורח

Israel- language is hebrow

הצהרת נגישות

האתר נגיש ברמה AA בהתאם לנדרש בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ( התאמות נגישות לשירות ) תשע"ג 2013 – ותקן ישראלי ת"י 5568 ופרטים המאפשרים יצירת קשר לצורך הודעה על היעדר נגישות או בקשה מיקום חניות נכים לרכב רגיל ולרכב גבוה בחזית בנין המשרדים

נגישות

  • האם החניון בתשלום – לא
  • קיימת כניסה נגישה – בתיאום מראש
  • מיקום שירותי נכים – במבנה המשרדים
  • האם ניתן להכנס עם חיית שירות – חיובי
  • האם ניתן להכנס עם קלנועית – לא
  • האם קיימת מערכת עזר לשמיעה – לא
  • מס טלפון – 08-8518333
  • כתובת אתר אינטרנט- WWW.OVRS.CO.IL
  • טלפון רכז נגישות – 088518360
  • דוא"ל רכזת נגישות – anat@ovrs-comr.co.il