שירותי החברה

הדפס

 

אוברסיז קומרס בע"מ עוסקת, במישרין ובאמצעות חברות הבת שלה, מ.פ.ל - מרכז לפתרונות לוגיסטיים בע"מ וליעד לוגיסטיקה והפצה בע"מ, במתן שירותים לוגיסטיים כוללים בכל מרכיבי שרשרת האספקה, "מן הנמל עד המדף" במסגרת זו היא מנהלת ומתפעלת מסופי מכולות ומטענים בפיקוח המכס, מחסני ערובה, ומעניקה שירותים לוגיסטיים כוללים (אחסנה, ניהול מלאי, שירותי ערך מוסף וכ"ו) והפצה לעסקים (BTB) ולבתי הלקוחות (BTC).