שירותי החברה

הדפס

 

אוברסיז קומרס בע"מ עוסקת, במישרין ובאמצעות חברות הבת שלה, אוברסיז גאנה, אוברסיז שינוע והפצה בע"מ וח.ל קרור ותפעול בע"מ, במתן שירותים לוגיסטיים כוללים בכל מרכיבי שרשרת האספקה, "מן הנמל עד המדף" במסגרת זו היא מנהלת ומתפעלת מסופי מכולות ומטענים בפיקוח המכס, מחסני ערובה, ומעניקה שירותים לוגיסטיים כוללים (אחסנה, ניהול מלאי, שירותי ערך מוסף וכ"ו) אחסון במשטר טמפרטורה, הובלה והפצה לעסקים (BTB) ולבתי הלקוחות (BTC).

פירוט השירותים:

מסופים רשויים - לאחסנת מכולות (FCL) ומטענים (LCL) לפני שחרור ממכס.

מסופים חופשיים - לאחסנת מכולות ומטענים לאחר שיחרורם מהמכס , המכלות ליצוא וכו...

מחסני ערובה - לאחסנת מוצרי יבוא ושיחרורם ממכס בהתאם לצורכי היבואן.

מרכזים לוגיסטיים - לאחסנת מוצרים שונים לאחר שיחרורם ממכס ומייצור מקומי.

אחסנה בקירור - לאחסנת מוצרים בבקרת טמפרטורה כולל קירור עמוק.

אחסנת חומרים מסוכנים - מכולות, איזוטנקים, קוביות, חביות וכו...

אחסנת כלי רכב - בתנאי מחסן ערובה ושחרור ממכס בהתאם לצורך היבואן.

עבודות מיוחדות - פריקת והעמסת ציוד חריג, ריקון מכולות, הובלה ועוד...

מסוף ליצוא מוצרי חקלאות משדה התעופה נתב"ג

בלדרות - קליטה וטיפול בחבילות בשדה התעופה נתב"ג.

שירותי ערך מוסף - ייצור מארזים, הדבקת תויות וכו....

שרותי הובלה והפצה - לחומרים מסוכנים, מכולות ומטענים וכו...